Hiển thị từng sản phẩm

Chớp Lật Tự Động

Dùng lắp dưới mái kính,trên mái kính hoặc trên sân thượng ngôi nhà,có tác dụng che nắng,mưa.Dùng động cơ đóng mở bằng điều khiển từ xa